快捷搜索:

题段上人院壁画古松

题段上人院壁画古松拼音解读
shí shàng pán gǔ gēn ,wèi yán tiān shēng yǒu 。ān zhī cǎo mù xìng ,biàn zài huà shī shǒu 。yīn shēn fāng zhàng jiān ,zhí qù yōu qiě xián 。mù wén lí pī shì cuō zuó ,zhōng liè kōng xīn huǒ shāo chū 。sǎo chéng sān cùn wǔ cùn zhī ,biàn shì qiān nián wàn nián wù 。méi tái nóng dàn sè bú tóng ,yī miàn sǐ pí shēng dù chóng 。fēng shuāng wèi bì lái dào cǐ ,qì sè yǎo zài hán shān zhōng 。gū biāo kě wán bú kě qǔ ,néng shǐ zhī gōng dào chǎng gǔ 。石上盘古根,谓言生成有。怎知草木性,变在画师手。阴深住持间,直趣幽且闲。木纹离披势搓捽,中裂空心火烧出。扫成三寸五寸枝,就是千年万年物。莓苔浓淡色不合,一壁逝世皮生蠹虫。风霜未必来到此,气色杳在寒山中。孤标可玩弗成取,能使支公平场古。

※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: