快捷搜索:

惜分长怕君先去,直待醉时休。

惜分长怕君先去,直待醉时休。

出自宋朝贺铸的《眼儿媚·萧萧江上荻花秋
原文赏析:
萧萧江上荻花秋,做弄许多愁。半竿夕照,两行新先,一叶扁舟。
惜分长怕君先去,直待醉时休。今宵眼底,明朝心上,后日眉头。
拼音解读
xiāo xiāo jiāng shàng dí huā qiū ,zuò nòng xǔ duō chóu 。bàn gān luò rì ,liǎng háng xīn xiān ,yī yè biǎn zhōu 。
xī fèn zhǎng pà jūn xiān qù ,zhí dài zuì shí xiū 。jīn xiāo yǎn dǐ ,míng cháo xīn shàng ,hòu rì méi tóu 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: