快捷搜索:

只匆匆眺远,早觉闲愁挂乔木。

只促眺远,早觉闲愁挂乔木。

出自宋朝史达祖的《八归·秋江带雨
原文赏析:
秋江带雨,寒沙萦水,人瞰画阁愁独。烟蓑散响惊诗思,还被乱鸥飞去,秀句难续。冷眼尽归丹青上,认隔岸、微茫云屋。想半属、渔市樵村子,欲暮竞然竹。
须信风骚未老,凭持酒、慰此凄惨心目。一鞭南陌,几篙官渡,赖有歌眉舒绿。只促眺远,早觉闲愁挂乔木。应难奈,故人天涯,望彻淮山,相思无雁足。
拼音解读
qiū jiāng dài yǔ ,hán shā yíng shuǐ ,rén kàn huà gé chóu dú 。yān suō sàn xiǎng jīng shī sī ,hái bèi luàn ōu fēi qù ,xiù jù nán xù 。lěng yǎn jìn guī tú huà shàng ,rèn gé àn 、wēi máng yún wū 。xiǎng bàn shǔ 、yú shì qiáo cūn ,yù mù jìng rán zhú 。
xū xìn fēng liú wèi lǎo ,píng chí jiǔ 、wèi cǐ qī liáng xīn mù 。yī biān nán mò ,jǐ gāo guān dù ,lài yǒu gē méi shū lǜ 。zhī cōng cōng tiào yuǎn ,zǎo jiào xián chóu guà qiáo mù 。yīng nán nài ,gù rén tiān jì ,wàng chè huái shān ,xiàng sī wú yàn zú 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: